УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Херсонській області

» Про Службу » Про нас

Про нас

Мета та основні напрямки діяльності

Служби автомобільних доріг у Херсонській області

 

         Мета діяльності – забезпечення розвитку та функціонування автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових у Херсонській області шляхом виконання дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання, направлених на:

- підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових;

- підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових щодо забезпечення транзитних перевезень і розвитку автомобільного туризму;

- сприяння інвестиційному, соціально - економічному та екологічно збалансованому розвитку Херсонщини в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг.

 

         Основні напрямки діяльності:

- забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів по запобіганню корупції в та контроль за їх виконанням відповідно до законодавства України;

- забезпечення виконання дорожніх робіт в рамках реалізації Уповноваженим органом управління (УКРАВТОДОРОМ) єдиної транспортної політики в межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно з законодавством;

- взаємодія з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових у Херсонській області;

- розроблення пропозицій щодо формування переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових у Херсонській області відповідно до державних стандартів та нормативів фінансування;

- організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових у Херсонській області;

- здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

- організація внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових у Херсонській області, з урахуванням положень Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів;

- участь у реалізації технічної політики Уповноваженого органу управління (УКРАВТОДОРУ) із впровадження прогресивних проектних рішень, нових сучасних матеріалів і конструкцій, енерго- та ресурсозберігаючих технологій будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та їх складових, нових методів організації робіт та техніки;  

- забезпечення контролю якості робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових у Херсонській області шляхом  дотримання проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних дорожніх робіт та їх обсягами;

- здійснення заходів в межах своєї компетенції щодо дотримання користувачами автомобільних доріг та їх складових Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони та інших нормативних актів з питань дорожнього руху;

- технічний нагляд за станом автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових у Херсонській області;

- аналіз та оцінка на регіональному рівні інформації про стан автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, організація проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості та експлуатаційних властивостей;

- організація забезпечення належного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових у Херсонській області відповідно до державних будівельних норм, стандартів та правил;

- організація проведення необхідних заходів для мінімізації збитків дорожньому господарству внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру, а також ліквідації їх наслідків на автомобільних дорогах загального користування державного значення та їх складових у Херсонській області;

- розгляд звернень та скарг користувачів автомобільних доріг з питань розвитку та функціонування автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових у Херсонській області.